โปรดจงรู้ไว้เป็นยาม หรือ รปภ.ใช่เป็นกันได้ง่ายๆ! พิจิตรตำรวจฝึกเข้มติดเขี้ยวเล็บให้รปภ.เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย (ชมคลิป)

โปรดจงรู้ไว้เป็นยาม หรือ รปภ.ใช่เป็นกันได้ง่ายๆ! พิจิตรตำรวจฝึกเข้มติดเขี้ยวเล็บให้รปภ.เพิ่มศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย

 

 

ปัจจุบันนี้มีกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยต้องผ่านการอบรมมีใบประกอบวิชาชีพ รปภ. ต้องเรียนรู้ สิทธิ อำนาจ หน้าที่ และการใช้กฎหมายรวมถึงต้องฝึกทักษะการใช้กำลังในการระงับเหตุและต้องมีจิตสำนึก ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้ว่าจ้าง
วันที่ 17 ม.ค. 2562 พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร เปิดเผยถึงโครงการฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่า ปัจจุบันนี้การที่จะมาเป็นยาม หรือ รปภ.มิใช่เป็นกันได้ง่ายๆ

ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อกฎหมายบังคับให้ต้องทำตามระเบียบ ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นยามหรือ รปภ.ตามห้างสรรพสินค้า หรือ บริษัทห้างร้านต่างๆจะต้องผ่านการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างน้อย 40 ชั่วโมง และต้องเรียนรู้ถึงข้อกฎหมายตามสิทธิ อำนาจ หน้าที่ ของยาม หรือ รปภ. ซึ่งล่าสุดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร โดย พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นราพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร, พ.ต.อ.เกษม สีจ๊ะแปง ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ,

พ.ต.ท.ถนอม จินาวา รองผกก.สภ.บางมูลนาก และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด ได้ร่วมกันเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะแก่ รปภ.หรือ ยาม ที่ขอสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน ทั้ง ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/คน ( ตามระเบียบให้เรียกเก็บค่าฝึกและการจัดอบรมได้ไม่เกินรายละ 6,000บาท ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมระยะเวลา 5 วัน

สำหรับบรรยากาศการอบรมภาคสนามเป็นไปอย่างเข้มข้นและจริงจังมีการสอนการใช้วิทยุสื่อสาร การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่มีคนร้ายหรือบุคคลที่เป็นภัยเข้ามาในสถานที่ ที่ยามหรือ รปภ.ดูแลอยู่ โดยการฝึกอบรมสอนเทคนิคของการสังเกตบุคคลผู้ต้องสงสัย หรือ ดูแล้วว่าน่าจะเข้ามาก่อเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการระงับเหตุตั้งแต่เบื้องต้นด้วยการเข้าตรวจค้นและใช้ทักษะ ซึ่งยามหรือ รปภ. ที่ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องถูกประเมินได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 จึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพยาม หรือ รปภ. ต่อไปนี้จึงมิใช่ใครก็จะเป็นยาม หรือ รปภ.ได้

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts