โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดพิธีเปิดอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” อย่างเป็นทางการ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดพิธีเปิดอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” อย่างเป็นทางการ

 

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จัดพิธีเปิดอาคารจอดรถและพลาซ่า “TUH Parking and Plaza” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการที่จอดรถกับผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรของโรงพยาบาล พร้อมพื้นที่บริการร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการสภา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.), รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพธ.), เวคิน ดำรงรัตน์ กรรมการบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด, กฤติน วิมลเฉลา, ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ และ ประชากร ปิยะสกุลแก้ว ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) เมื่อเร็วๆ นี้

Related posts