มูลนิธิอะมีรุลมุอมินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี​ 61 (ชมคลิป)

มูลนิธิอะมีรุลมุอมินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี​ 61

 

 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิอะมีรุลมุอมินีนเพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาประจำปี​ 61ครั้งที่2 โดยมอบทุนการศึกษาพร้อมชุดเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา รองเท้า กระเป๋าและอุปกรณ์การเรียนครบชุด พร้อมด้วยตุ๊กตาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรัก โดยได้รับจากผู้บริจาคทั่วประเทศแทนความห่วงใยสู่น้องๆ3จังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนทุนทั้งหมดที่มอบในครั้งนี้มีทั้งหมด 102 ทุนในส่วนเด็กกำพร้าที่มารับทุนในวันนี้เป็นเด็กกำพร้าจากสถานการณ์ชุดใหม่ 80 คนและทุนการศึกษาต่อเนื่อง เด็กกำพร้าในโครงการพิเศษ SCG 22 ทุน
ในการนี้ประธานมูลนิธิฯ ดร.ณัฏฐ์ หลงเดวาร์พร้อม กรรมการมูลนิธิฯ และเเขกผู้มีเกียรติ พันตำรวจโท ดร. จรุพัฒน์ ดาวล้อมจันทร์ ร่วมให้โอวาสและกำลังใจเด็กกำพร้า


นายณัฏฐ์ หลงเดวาห์ ประธานมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า สำหรับการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้านี้ทางมูลนิธิได้กระทำการเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้รับเด็กกำพร้า ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ กำพร้าโดยธรรมชาติ และเด็กด้อยโอกาสพิการทางร่างกาย มาเป็นลูกบุญธรรมด้วย เพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นที่ปรึกษาให้กับครอบครัวหรือผู้อุปการคุณในทุกๆ เรื่อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนด้านการศึกษาสำหรับเด็กกำพร้าที่เรียนดี ด้วยการส่งเสียให้ได้รับการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี หรือชั้นสูงสุดที่เขามีสติปัญญาสามารถเรียนได้

 

Related posts