ปลอดอัมพาต!!!โรงพยาบาลตะกั่วป่าจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ

ปลอดอัมพาต!!!โรงพยาบาลตะกั่วป่าจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯ

 


เมื่อวันที่ 28 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า โรงพยาบาลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยนาย
สราวุฒิ ธนาเจริญสกุลนายอำเภอตะกั่วป่านายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า พ.ต.ท.ประกิจ นิโครธา สวป.สภ.ตะกั่วป่า นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป ผอ.สวท.ตะกั่วป่า ภาคเอกชน ประชาชน แพทย์ พยาบาล ทีมปั่นจักรยาน ทีมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิม


พระเกียรติฯที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง 4.5 กิโลเมตรและปั่นจักรยานระยะทาง 30 กิโลเมตร ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยทีมปั่นจักรยาน 200 คน ทีมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ 800 คน
ทั้งนี้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯที่จัดขึ้น เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ตระหนักว่าโรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจทั่วโลกราว 16.7 ล้านรายต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านรายโดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา


ในประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 รายต่อแสนประชากรหรือร้อยละ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิงอันดับ 3 ในเพศชายรองจากอุบัติเหตุและมะเร็ง นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วย 100 คนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิตร้อยละ 5 พิการร้อยละ 70 นอกจากพิการทางร่างกายแล้วยังทำให้เกิดความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย


โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรมเสี่ยงความเสี่ยง ในการนี้ทางโรงพยาบาลตะกั่วป่าร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รวมทั้งองค์กรในศูนย์ชุมชนพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจึงได้ร่วมกันจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาตครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติฯขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนเพื่อป้องกันโรคและสร้างความตระหนักรู้อาการและแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอาการ อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ทรงเป็นดั่งแสงนําใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย.#


……………….
ภาพ/ข่าว..ทองทิพย์ ประทีป/อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา. รายงาน

Related posts