เปิดตัว “ซาเล้งไฮโซ” ครบรอบ 3 ปีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรและมอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมเปิดตัวรถซาเล้งไฮโซและรถกอล์ฟโมดิไฟล์ นวัตกรรมใหม่จากการประดิษฐ์ของนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี

 


วันที่ 9 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เขตในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี โดยมีศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายอุดร ผิวขาว รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงาน พร้อมจัดการแสดงผลงาน และนวัตกรรมเทคโนโลยีของนักศึกษาจำนวนมาก


ศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครอบรอบ 3 ปี เพื่อแสดงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในด้านต่างๆ ทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของสำคัญของสถาบันศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเกิดจากการควบรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จึงได้ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 3 ปีขึ้นในครั้งนี้


ศาสตราจารย์จิระพันธ์กล่าวอีกว่า กิจกรรมในวันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ครบรอบ 3 ปี ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตร การเชิญธงและตรามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การแสดงความสามารถของนักศึกษาคณะต่างๆ มอบโล่เกียรติคุณแก่คณะครู บุคลากร ผู้ทำคุณประโยชน์และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะร่วมสร้างศาสตร์เพื่อแผ่นดิน จากศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศภายในงานวันครบรอบสถาปนา ครบรอบ 3 ปี ที่สร้างความสนใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้านหนึ่งคือ การนำรถซาเล้งไฮโซ และรถกอล์ฟโมดิไฟด์ นวัตกรรมตัวใหม่ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำมาเปิดตัวในงานนี้


ดร.เกยูร ดวงอุปมา หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ได้นำนักศึกษาประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการศึกษาค้นคว้า และนำองค์ความรู้มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ทั้งนี้ ได้ตกผลึกแนวความคิดในการประดิษฐ์เป็นรถซาเล้งไฮโซขึ้นมา 1 คัน และรถกอล์ฟโมดิไฟด์ 2 คัน ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบ็ตเตอรี่ มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง ซึ่งในลำดับต่อไปมีแนวคิดที่จะนำไปจดสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในโอกาสต่อไป โดยได้นำมาเปิดตัวในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับรอบ 3 ปีวันนี้เป็นครั้งแรก


/ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts