!!! งานลอยกระทงฯ สุโขทัย ! กำลังจะเก็บไว้เป็นตำนาน ฯ

!!! งานลอยกระทงฯ สุโขทัย ! กำลังจะเก็บไว้เป็นตำนาน ฯ

 

 

วันนี้ที่12 กรกฎาคม 2561 เวลา13.00น. …นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ,นายศรัธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย , พันตำรวจเอกธนวรรธน์ อยู่คง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีจัดประชุม คณะกรรมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-25พฤศจิกายน2561 ซึ่งหลายๆ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเป็นคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมฯได้ข้อสรุปแบบมาเร็ว เคมเร็ว ไวไปนิดกับการตัดสินใจ ซึ่งในที่ประชุม ได้ถามความคิดเห็นหน่วยงานไหนพร้อมบ้างในการเตรียมจัดงาน ประเพณีลอยกระทง ปี61 และในบางช่วงบางตอนการประชุมที่มีความคิดเห็นพร้องไม่ตรงกัน อาทิเช่น ต้องการให้จัดงานแบบ ลอยกระทง สุโขทัย แบบย้อนอดีต ให้เป็นเแบบฉบ้บเดิมซึ่งในที่ประชุมทางด้านนางอัญชันฯ นายกสมาคมท่องเที่ยวจ้งหวัดสุโขทัยได้กล่าวว่า อยากเน้นในเรื่องรูปแบบ อดีตผสมสมัยใหม่ๆกับการแสดงประกอบแสง – สี เสียง โดยใช้แบบเดอะมิวสิค แบบ ลีวิวประกอบเพลงใช้นักแสดงจากที่อื่นทั้งหมด รวมถึงการจัดในรูปแบบต่างๆในการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯที่จะเกิดขึ้น

ซึ่ง นายถนอม มากมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒ ของทางจังหวัดสุโขทัย และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานประเพณีลอยกระทงฯ มานานหลายยุคหลายสมัย ไม่เห็นด้วย ในการจัดแบบยุคสมัยใหม่ๆ ก็ให้เหตุผลว่า งาน ประเพณีลอยกระทงฯของคนสุโขทัย จะต้องทำตามแบบเดิมๆที่ทำกันมาเป็นประจำ แบบย้อนอดีต ให้เป็นเอกลักษณ์ สมัยสุโขทัยเคยรุ่งเรือง และอะไรๆที่เป็นแบบอดีตสมัยเก่าๆจะดีกว่าที่ต้องมาปร้บใช้ให้เข้ากับยุตปัจจุบันให้เป็นแบบสมัยใหม่ๆ/ .และในส่วนเรื่องการแสดง ของนักศึกษาที่เคยร่วมแสดง แสง สี เสียง ซึ่งปีนี้ก็ถูกตัดออกหมด ทางด้านนายสุระพล ยงค์เจาะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย กล่าวว่า นักศึกษาที่ยังแสดงก็เหลือแต่การแสดงโขน เท่านั้น ซึ่งการแสดง แสง สี เสียง โดยใน แต่ละปีก็จะต้องใช้นักศึกษา จากสถาบันฯต่างมาร่วมแสดงด้วยและก็จะใช้นักศึกษาวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย เป็นแกนหลักในการแสดง แสง สี เสียง ซึ่ง ปีนี้จะถูกตัดออกทั้งหมดทุกสถาบันฯที่ร่วมการแสดงแสง สีเสียง โดยทางจังหวัดฯเห็นชอบกับทางสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ให้จัดแบบประกอบแสง สี เสียง เดอะมิวสิค จึงไม่ใช้นักศึกษาฯจากทางวิทยาล้ยนาฎศิลป ,สถาบันพลศึกษาฯและอีกหลายๆสถาบันฯที่เคยร่วมแสดง อีก

ซึ่งทางด้านนายสุรพล ยงค์เจาะ กล่าวต่อว่า อยากให้มีการอนุรักษ์ประเพณีดั่งเดิม ที่ทำกันมายาวนาน เพื่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาหลายยุคหลายสมัย ./.ส่วนทางด้านการประกวดนางนพมาศสุโขทัยปีนี้ สาวงามจากลุ่มน้ำยมห้าจังหวัด อาทิ สุโขทัย/พิษณุโลก/ตาก/กำแพงเพชร/พิจิตร ให้ส่งสาวงามเข้าประกวดนางนพมาศสุโขทัย ปี61ได้ซึ่ง ในส่วนของการประกวดนางนพมาศสุโขทัย นี้นี้นได้มีการประชุมล่วงหน้ามาก่อนเมื่อว้นที่10 กรกฎาคม2561ที่ผ่านมา ซึ่ง นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นคณะกรรมการตัดสินขวัญใจสื่อมวลชนนางนพมาศสุโขทัย ได้เข้าร่วมประชุมฯก็ไม่เห็นด้วยในการให้เฟ้นหาสาวงามจากจังหวัดต่างๆมาเข้าประกวดนางนพมาศสุโขทัย ปี61 เพราะนางนพมาศสุโขทัย ต้องเป็นคนสุโขทัยเท่านั้น ถึงแม้ว่าในที่ประชุมจะบอกว่าพ่อแม่ต้องเป็นคนสุโขทัยก็ตาม ซึ่งในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561 ที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือน กำลังจะเข้าสู่ยุคปัจจุบันสมัยใหม่ๆแทนที่จะช่วยกันดันงานประเพณี ฯให้เคียงคู่กับการย้อนอดีตในสม้ยกรุงเก่าสุโขทัยที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ครั้งก่อนให้คงอยู่ตลอดไป ! แต่กำลัง จะกลายเป็นตำนาน ไปซะแล้ว …! เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่และชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัย ต้องการชมประเพณีงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ที่เป็นเอกลักษณ์มากว่า700ปี

 

 

### นางสาวทัศนา บัวคำ ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดสุโขทัย เขียนข่าว / ถ่ายภาพ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ….

Related posts