เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (ชมคลิปคลิกๆ )

เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

นายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้แก่นางสาวฐิติมา หมูโสภณ บ้านเลขที่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับครอบครัวด้วย


ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย ทำการบรรเทาทุกข์ราษฎรที่เดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสระบุรีและเป็นตัวแทนสภากาชาดไทยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ สาธารณภัย งานบริจาคโลหิตและดวงตา นอกจากนี้ ยังดำเนินการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต งานพระราชดำริ และเพื่อให้งานของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีบรรลุผลและเกิดผลแก่พี่น้องประชาชนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดทำโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

อีกทั้งเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย สร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับอำเภอทั้ง 13 อำเภอในการคัดเลือกและสำรวจผู้ยากไร้ตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอำเภอละ 155,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,015,000 บาท

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts