ทีมสำรวจลงพื้นที่พบสิ่งมหัศจรรย์ดึกดำบรรพ์ พร้อมพลักดันเป็นแห่งที่22 มหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่เพชรบูรณ์

ทีมสำรวจลงพื้นที่พบสิ่งมหัศจรรย์ดึกดำบรรพ์ พร้อมพลักดันเป็นแห่งที่22 มหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่เพชรบูรณ์

ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วย
ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ พร้อมทีมอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ผอ.หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยลำจังหันวิเชียรบุรี กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น 16 หมู่บ้าน จัดการประชุมพร้อมสำรวจ ก้นทะเลดึกดำบรรพ์ภูน้ำหยด ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์ ที่บริเวณบ้านยางจ่า หมู่ที่ 12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเทือกเขาประมาณ 200 ไร่ ซึ่งพบว่าบริเวณรอบๆ เป็นที่ดิน สปก.ทั้งหมดและชาวบ้านได้เข้าไปปลูกพืชผลทางเกษตรแล้วบางส่วน ทำให้ทรัพยากรทางธรณี เสียหายไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีความสมบูรณ์


ซึ่งบริเวณดังกล่าวเคยเป็นก้นท้องทะเลดึกดำบรรพ์ มีซากฟอสซิลสัตว์ และพืช ใต้ท้องทะเลนานาชนิด ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยกันตาเปล่า
สันนิษฐานว่าเกิดในยุคเพอร์เมียน(อายุ240-280 ล้านปี) เกิดจากการสะสมของหินปูนใต้ทะเล ต่อมาภูเขาไฟใต้ทะเลเกิดการระเบิดทำให้หินปูนและหินภูเขาไฟแตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแล้วมีการเชื่อมกันใหม่โดยมีหินปูนเป็นตัวเชื่อม เมื่อเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่และดันตัวขึ้นสู่ผิวโลก จึงพบแนวหินกรวดเหลี่ยมซึ่งมีซากดึกดำบรรพ์จำพวกปะการัง หอยฝาเดียว หอยสองฝา เรดิโอลาเรียน ฟิวซูลินิค และอื่นๆอีกมากมาย
ด้าน ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ กล่าวว่า สถานที่ดังกล่าว สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและใช้เป็นแหล่งศึกษาธรณีวิทยาให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และพร้อมจะพลักดัน สนับสนุน ประกาศให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีเพชรบูรณ์เพิ่มขึ้นเป็นแห่งที่ 22 มหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีวิทยาบนแผ่นดินเพชรบูรณ์


รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts