นครนายก วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย (ชมคลิปคลิกๆ )

จังหวัดนครนายก จัดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

ที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายทวีป ฉิมไทย รองศึกาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน พร้อมเชิญประธานมอบเกียรติบัตร การประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2561 จากนั้นผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด สั่งกองลูกเสือผสมเตรียมกล่าวคำปฏิญาณและเชิญประธานขึ้นปะรำพิธีรับการสวนสนามลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ


ด้วยจังหวัดนครนายกได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันลูกเสือ ลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือ ได้รุ้จักการเสียสละและการมีความสามัคคีตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป้นการสนองวัตถุประสงค์ของคณะลุกเสือแห่งชาติอย่างแท้จริง ด้วยวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ มีกองลูกเสือเกียรติยศ จำนวน 1 กอง กองลุกเสือโรงเรียนทั้งหมด 22 กอง แบ่งเป็น กองลูกเสือสำรอง จำนวน 3 กอง กองลูกเสือสามัญ จำนวน 8 กอง ลกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 17 กอง ลูกเสือวิสามัญ 3 กอง กองเนตรนารีสามัญ จำนวน 5 กองและกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 16 กอง ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งสิ้น จำนวน 104 นาย ลูกเสือรวมทั้งสิน 1071 นาย เนตรนารี รวมทั้งสิ้น จำนวน 622 นาย


สมบัติ เนินใหม่ ข่าว ปพิชญา เนินใหม่ ภาพ นครนายก

Related posts