ทสจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าสาธารณะและป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นคลังอาหารของชุมชน (ชมคลิปคลิกๆ )

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 29 มกราคม 2561
ทสจ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวป่าสาธารณะและป่าเสื่อมโทรม ให้เป็นคลังอาหารของชุมชน

ณ พื้นที่ป่าชุมชน ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือ พื้นที่ป่าชุมชนเสื่อมโทรม โดยมี นางสาววัลลภา แสนสีดา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำ พี่น้องประชาชนบ้านทุ่งแล้ง บ้านแม่สะลาบ ข้าราชการ ทหารพราน 36 ตำรวจภูธรแม่สะเรียง เครือข่าย ทสม. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เจ้าหน้าที่ไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

ปกครองอำเภอแม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูนักเรียน มูลนิธิกิจการุณา และ พระเณรจากวัดทุ่งแล้ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อคืนชีวิต คืนธรรมชาติสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยนำกล้าไม้ พยุง ประดู่ สัก มะม่วง ขนุน จำนวน 2,000 กล้า มาปลูกในพื้นที่ที่ป่า 7 ไร่ ของป่าชุมชน หรือ พื้นที่ทุ่งหญ้าสัตว์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในการเก็บกักก๊าชคาร์บอนไดออกไชค์ ซึ่งเป็นก๊าชที่ก่อให้เกิดโรคร้อนจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts