สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ชมคลิปคลิกๆ )

สตูล // เปิดศูนย์สมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

วันนี้ 29 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมเปิดผ้าแพรป้านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองสตูล ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน PC 1 (ตรงข้ามศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ศูนย์ได้รับการสนับสนุนเงินจำนวน 350,000 บาทจากชมรมฟุตบอล VIP และจัดสรรตามงบ PCC ของกระทรวงสาสุข และครุภัณฑ์ได้รับจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสตูล ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูฯ จำนวน 50,720 บาท และบริหารงานโดยคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลสตูล ชมรมคนพิการ ผู้แทนชุมชน กศน.ตำบลพิมาน ผู้แทน อพก.พิมาน ผู้แทนจากเทศบาลเมือง ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

และผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงการจัดตั้งศูนย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาสุขภาพกายจิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุ รวมไปถึงเป็นศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกอีกด้วยซึ่งในขณะนี้ทางศูนย์ ได้ดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ ระยะยาวด้านสาธารณสุข ในระบบ Long Team Care จำนวน 35 – 40 ราย โดยผู้ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง เป็นอาสาสมัครผ่านการอบรม จำนวน 70 ชม. และพยาบาลประจำศูนย์เป็นผู้ควบคุมร่วมกับทีมหมอ ครอบครัว โดยทางศูนย์จัดให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยนักกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลสตูล เปิดบริการทุกวัน มีผู้มารับบริการ วันละ 35 – 40 ราย และออกบริการเชิงรุกในชุมชน วันจันทร์ และ วันศุกร์ จนเป็นทึ่พึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts