ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มช.จัดกิจกรรม “ล้านนา เล่าว่า… ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มช.จัดกิจกรรม “ล้านนา เล่าว่า… ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม”ล้านนา เล่าว่า… ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า”ภายใต้โครงการ “ล้านนา เล่าว่า…”โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายปวิณ​ ชำนิประศาสน์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณองค์กรภาคการศึกษาในนามศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการ “ล้านนา เล่าว่า…”เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านเรื่องเล่า Story telling ในหลายๆกิจกรรม รวมถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวและให้ความสำคักับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาผ่านการท่องเที่ยวในชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่

การท่องเที่ยวถือได้ว่าส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมซึมซับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของล้านนา ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตคนล้านนา​

รวมถึงการท่องเที่ยวที่เรียนรู้ผ่านความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก จะเห็นตัวอย่างได้จากชุมชนควรค่าม้า ซึ่งเป็นชุมชนที่จัดงานในวันนี้​ เป็นชุมชนในเขตคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งบริการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ​ มีการอยู่ร่วมกันผ่านมิตรไมตรีที่ดีระหว่างคนพื้นถิ่นล้านนากับพี่น้องไทยใหญ่​

ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัย และพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการ “ล้านนา เล่าว่า…”โดยมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในล้านนา

เมืองเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของภูมิภาค และมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก ด้วยเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน มีประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งสืบทอดกันมาแต่อดีต แหล่งท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ส่วนมากล้วนแต่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ควรแก่การศึกษาเที่ยวชมอย่างมาก

ปัจจุบัน ภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมกำแพงเมืองนั้น ถูกเรียกว่า ย่านเมืองเก่า ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และได้รวมตัวกันเป็นชุมชนต่าง ๆ แต่ละชุมชนก็ต่างมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป หนึ่งในนั้นคือ ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้มีการริเริ่มกิจกรรมที่ชื่อว่า “เตวแอ่วเวียง” หรือการเดินเที่ยวเมืองเชียงใหม่ โดยประธานชุมชนและคนในชุมชนต่างพร้อมใจกันดำเนินการและพัฒนากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง

เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงงานศิลปะของชาวล้านนาให้แก่นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมและได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างใกล้ชิด ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชม

เพื่อให้คนในชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งความเป็นวิถีดั้งเดิมของผู้คนแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ทั้งที่เป็นวัด โบราณสถานเก่าแก่ มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าสนใจผนวกกับมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนวิถีชีวิตผ่านชิ้นงาน Street Art เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาแวะชม ถ่ายรูป โพสต์ แชร์ความสวยงาม และประทับใจผ่าน Social Media ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านนักท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยม คาดหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนควรค่าม้าในอีกมุมมองและเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตเปี่ยมสีสันในชุมชนดั้งเดิมย่านเมืองเก่า พร้อมเปิดมุมมองสร้างสรรค์และทำความรู้จักมนต์เสน่ห์แห่ง “ล้านนา” ให้มากยิ่งขึ้น ในกิจกรรม “ล้านนา เล่าว่า…ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า (Lanna Storytelling : Color of Khuan Khama Community’s Tourism)” ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมนูอาหารท้องถิ่น ดนตรีสดเพราะๆ หลากผลงานศิลปะร่วมสมัยฝีมือคนรุ่นใหม่ และไฮไลท์ห้ามพลาด

อย่าง เช่น กิจกรรมตะลอนทัวร์ชุมชน ทอดน่องชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดถนนท่องเที่ยวชุมชนควรค่าม้า ที่การันตีว่าบรรดาขาชิม ขาช็อป และคนรักภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาต้องปลื้มปริ่มกันแน่นอน​ พร้อมพบกับกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนควรค่าม้า พร้อมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 แห่ง ได้แก่ วัดหัวข่วง วัดหม้อคำตวง วัดควรค่าม้า และวัดราชมณเฑียร​ กิจกรรมเปิดถนนท่องเที่ยวชุมชนควรค่าม้า​ ชม Street Art บอกเล่าเรื่องราวอัตลักษณ์ล้านนา​

ชมการประกวดผลงานภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา เล่าว่า” เพลินดนตรีแจ๊ซจาก “no future sax choir”เก็บเกี่ยวไอเดียการออกแบบของที่ระลึกล้านนาสุดครีเอท​เวิร์กช็อปหัวข้อ “จากตัวตนสู่ชุมชน” โดยกลุ่มน้องๆ นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ ร่วมสนุกกับกิจกรรมเพ้นท์ร่มจาก “ชมรมศิลปะและการออกแบบบ่อสร้าง (bosang art and design group)”
การออกบูธให้ความรู้จากชมรมมรดกโลก และที่สำคัญ จะได้อิ่มอร่อยกับสารพัดเมนูพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนควรค่าม้าสามัคคีพัฒนาอีกด้วย

คาดหวังว่าจะให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกันของแหล่งท่องเที่ยวในเขต”ย่านเมืองเก่า”ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดแข็งของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts