พระสงฆ์ พร้อม ชาวบ้าน ขึ้นไปประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บนยอดเขาสูง พร้อมทั้งบวชต้นไม้และปลูกป่า (ชมคลิปคลิกๆ )

พระสงฆ์ พร้อม ชาวบ้าน ขึ้นไปประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา บนยอดเขาสูง พร้อมทั้งบวชต้นไม้และปลูกป่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 7 บ้านวังไทรทองเหนือ และ หมู่ 1 บ้านวังไทรทองใต้ ตำบลซับเปิบ อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนกว่า 40 คน พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นำโดย พระอาจารย์ชูชาติ โรจนธฺมโม เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เขาปู่ ได้พากันจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียน เดินเท้าออกจากหมู่บ้าน มุ่งหน้าขึ้นไปบนยอดเขาปู่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าชุมชน มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ในระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร เพื่อร่วมประกอบพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา

ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และมีการเวียนเทียนรอบพระเจดีย์สีเหลือง ขนาดความสูง วัดจากฐานถึงยอด ราว 8 เมตร ถูกรายล้อมด้วยก้อนหินน้อยใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และใช้สำหรับประกอบพิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ยังมีความเชื่อว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิบนยอดเขาปู่แห่งนี้ จะคอยปกปักรักษาผืนป่า และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของชาววังโป่ง มาแต่ช้านาน


และในโอกาสเดียวกันนี้ พระอาจารย์ชูชาติ โรจนธฺมโม เจ้าอาวาสที่พักสงฆ์เขาปู่ ยังได้ร่วมนำชาวบ้าน ประกอบพิธีบวชต้นไม้ เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้าน เกิดความรัก หวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญ พร้อมทั้งได้ร่วมกันโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ กว่า 1,000 เมล็ด จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ โดยบางจุดที่ยากแก่การเข้าถึง ก็จะใช้หนังสติ๊ก สำหรับ ยิงเมล็ดพันธ์ไม้เข้าไปแทน อีกทั้ง ตรงบริเวณจุดที่ชาวบ้านร่วมทำกิจกรรมอยู่นั้น สามารถมองเห็นที่ตั้งของหมู่บ้านทั้งสองได้อย่างชัดเจน และพบว่าสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบอย่างสวยงาม ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย จนทุกคนหายเหนื่อยทันที


สำหรับวันอัฏฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 (หรือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 ในปีอธิกมาส) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่นับจากวันวิสาขบูชาไปเพียง 8 วัน หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว 7 วัน เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีและเวียนเทียนในบางวัด เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพุทธกาล

เดชา มลามาตย์ /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts