จังหวัดจันทบุรี นำเสนอศักยภาพ และความพร้อมทุกภาคส่วน หวังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ในปี 2565

จังหวัดจันทบุรี นำเสนอศักยภาพ และความพร้อมทุกภาคส่วน หวังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ในปี 2565

วันนี้ ( 6 มิ.ย.61 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำตัวแทนนักกีฬาจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) ที่นำโดย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมการครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมกับทางจังหวัดฯ ในเรื่องกรอบของการพิจารณาความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ ความพร้อมของประชาชนทั้งจังหวัด ต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา , ความพร้อมทางด้านเทคนิคกีฬา ที่จะต้องมีความพร้อมของสนามที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน และรวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท นอกจากนี้จะมีการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลาง ที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา หากทางจังหวัดได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ


ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ใช้โอกาสครั้งนี้ กล่าวนำเสนอถึงศักยภาพของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีต่อคณะกรรมการฯ ว่า จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกมิติ โดยเฉพาะสถานที่ที่จะใช้ในการจัดการแข่งกีฬาแต่ละประเภท เนื่องจากเคยมีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 ในปี 2558 มาแล้ว นอกจากนี้จังหวัดจันทบุรียังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร , แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่แหล่งท่องเที่ยวสไตล์วิถีชุมชนต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความน่าสนใจ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและรวมถึงเหล่าทัพนักกีฬาจากทั่วทั้งประเทศ ที่จะมาเยือนจังหวัดจันทบุรี เพื่อเก็บความประทับใจกลับไปได้อย่างแน่นอน
สำหรับจังหวัดที่เสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ที่กำหนดจะจัดขึ้นในปีพ.ศ. 2565 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ปี พ.ศ. 2566 นอกจากจังหวัดจันทบุรีแล้ว ยังมี จังหวัดกาญจนบุรี , อุบลราชธานี , อุดรธานี และจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts