“จังหวัดนนทบุรี” โดย”สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี”จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนา และสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” (ชมคลิปคลิกๆ )

“จังหวัดนนทบุรี” โดย”สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี”จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนา และสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

สำหรับงานในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้างผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการประกวดภาพถ่าย และคลิปวิดีโอ

ซึ่งจังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ อันยาวนาน นับจวบจน วันนี้กว่า 469 ปี

จังหวัดนนทบุรี ดินแดนแห่งวัฒนธรรมสายน้ำ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จากประวัติศาสตร์อันยาวนานประกอบกับสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งอยู่บนริมสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง และมีผู้คนอพยพมาตั้งถิ่นฐานจำนวนมากเกิดเป็นดินแดนหลากหลาย ชาติพันธุ์ อาทิ ไทย จีน มอญ (อพยพมาในสมัยกรุงธนบุรี และ สมัยรัชกาลที่ 2) มลายู (อพยพมาจากเมืองปัตตานีและแขวงไทรบุรี) คริสต์ และอิสลาม กอปรกับปัจจุบันจังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดปริมณฑล ของกรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ที่รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลากหลายเชื้อชาติ และภูมิภาคมาอยู่อาศัย จึงทำให้นนทบุรี ในวันนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่น่าสนใจมากมาย

ทั้งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน งานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิต และวิถีธรรมชาติ เป็นเสน่ห์ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพและรอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มาสัมผัส ความเป็นจังหวัดนนทบุรี ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศาสนา เช่น
-วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมือง มาร่วม 135 ปี เป็นวัดที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นในนิวาสสถาน (บ้าน) เดิมของพระอัยกาและพระอัยกี ซึ่งพระอัยกาเป็นเจ้าเมืองของนนทบุรี
-วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือวัดเล่งเน่ยยี่ ๒ ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนาจีนนิกายฝ่ายมหายาน และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า ๓ องค์ คือ องค์อดีต องค์ปัจจุบัน และองค์อนาคต ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม ที่แกะสลักจากไม้หอมต้นเดียว และองค์เทพสำคัญของลัทธิมหายาน คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนไทยทั่วไป ส่วนใหญ่จะเดินทางไปกราบไหว้ ทำบุญ เสริมโชคลาภ และแก้ปีชง
– วัดชมภูเวก สร้างขึ้น โดยชาวมอญภายในวัดมี อุโบสถหลังเก่า เป็นอุโบสถแบบมหาอุตม์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่ว่ากันว่างดงามที่สุด

​การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาทิเช่น
-เกาะเกร็ดเป็นเกาะเล็ก ๆ ซึ่งตั้งอยู่กลางแม่น้ำ มีทั้งการนั่งเรือ ชมตลาดน้ำ ชมวิถีชีวิตชาวมอญ ชมบรรยากาศธรรมชาติ และชิมอาหารอร่อย อาทิทอดมันหน่อกะลา ดอกไม้ทอด และขนมไทยหลากหลาย และกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ทั้งหลายบนเกาะซึ่งมีพระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดโดยประดิษฐาน ที่วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร และเจดีย์มุเตา ที่เรานิยมเรียกกันว่าเจดีย์เอียง เป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด นอกจากนี้ก็มีวัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง วัดศาลากุล และวัดฉิมพลีสุธาวาส ซึ่งมาเกาะเกร็ดแล้ว เรียกได้ว่าอิ่มท้อง อิ่มบุญ และอิ่มใจ เลยทีเดียว
-ถนนสายดอกไม้ อำเภอบางใหญ่ มีการส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สะพรั่งด้วยสีสัน ผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ สามารถหาซื้อได้ในราคาถูก
การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
-นนทบุรีมีตลาดน้ำหลายแห่งที่สามารถให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกชม เลือกซื้อ เลือกหา ซึ่งเป็นผลผลิตหรือสินค้าจากชุมชน ราคาไม่แพง เช่น ตลาดน้ำไทรน้อย ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตลาดน้ำวัดโตนด ตลาดน้ำสวนบัว และตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก
สิ่งเหล่านี้คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัส “นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง” ให้ทุกท่านได้ อิ่มบุญ กับการไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนนทบุรี อิ่มตากับแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ และทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอิ่มท้องกับอาหารอร่อยเมืองนนท์ นานาชนิด

โครงการพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขอนำเรียนและเชิญชวน ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ว่าในการจัดงานดังกล่าว จะมีกิจกรรม อยู่ 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
​1. กิจกรรมพาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 เส้นทาง โดยจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป ได้มาเที่ยว จังหวัดนนทบุรี แบบไปเช้าเย็นกลับ โดยเราจะรับสมัครผู้เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.nonthaburitour.com ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ในเว็บไซต์ โดยแต่ละเส้นทางจะรับสมัครจำนวนจำกัด ดังนี้
​1.1 เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เดินทางโดยเรือด่วนเจ้าพระยา จำนวน 3 ลำ รับจำนวนจำกัด300 คน กำหนดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยจะพาท่านเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1.พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรี(ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังเก่า) 2.ศาลเจ้าแม่ทับทิม 3.วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร 4.วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 5.ศาลหลักเมืองเดิม 6.พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์ 7.ตลาดน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ 8.วัดบางจาก 9.วัดกู้ และ 10.เกาะเกร็ด เจดีย์เอียง และพระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี


​1.2 เส้นทางท่องเที่ยวทางบก จำนวน 2 เส้นทาง รับจำนวน จำกัดเส้นทางละ 100 คน เดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ
​เส้นทางที่ 1 ชมแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอไทรน้อย กำหนดดำเนินการ วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ (1) ศาลหลักเมือง (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี) (2) วัดบางไผ่ (3) วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) (4) ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว (5)ตลาดน้ำวัดโตนด (6) ตลาดน้ำไทรน้อย (7) วัดเสนีย์วงศ์ (8) สุเหร่าแดง
​เส้นทางที่ 2 อำเภอเมืองนนทบุรี และอำเภอบางกรวย กำหนดดำเนินการ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ (1) ศาลหลักเมือง (ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี) (2)วัดชมพูเวก (3)วัดกลางบางซื่อ (4) วัดศรีเรืองบุญ (5) วัดโบสถ์บน (6) ตลาดน้ำวัดตะเคียน (7)วัดราษฎร์ประคองธรรม (8) ชมเฌย
​2. กิจกรรมพาเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยวแบบ ๓ วัน 2 คืน 1 เส้นทาง ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยนำนักท่องเที่ยวจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดจันทบุรี จำนวนจังหวัดละ 40 คน มาท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีแบบ 3 วัน 2 คืน โดยจะพาเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ทั้งทางบกและทางน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของจังหวัดนนทบุรี

โดยกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 จะมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยว และขออนุญาตเรียนเชิญผู้สื่อข่าว และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงาน
3.การประกวดภาพถ่าย “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” ภายใต้หัวข้อการประกวดภาพถ่าย – วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
รางวัลสำหรับกิจกรรมประกวดภาพถ่าย มหัศจรรย์จังหวัดนนทบุรี
ภาพรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 10,000 บาท
ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 6,000 บาท
ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 4,000 บาท
ภาพรางวัลชมเชย : รางวัลชมเชย 5 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 1,000 บาท
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nonthaburitour.com และ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

4.การประกวดคลิปวีดีโอ “นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง” ภายใต้หัวข้อการประกวดภาพถ่าย – วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
รางวัลสำหรับกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ มหัศจรรย์จังหวัดนนทบุรี
ภาพรางวัลชนะเลิศ : ถ้วยรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 15,000 บาท
ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 8,000 บาท
ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 5,000 บาท
ภาพรางวัลชมเชย : รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร เงินสด 3,000 บาท
สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nonthaburitour.com และ Facebook สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี

 

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
บวรทัต แย้มเผื่อน
รายงาน

Related posts