นราธิวาส “พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานตรวจเยี่ยม ติดตาม “โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์” ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้

นราธิวาส “พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์” รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะทำงานตรวจเยี่ยม ติดตาม “โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์” ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้และโรงเรียนในโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมพบปะให้โอวาทแก่นักเรียน เรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที 2 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. และคณะทำงาน ได้มาตรวจเยี่ยม/พบปะพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและบุคลากรในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา ผู้บังคับการ กรมทหารพรานที่ ๔๖ พ.ต.อ.ณรงค์ บัวขาว รองผกก.(ป) สภ.รือเสาะ นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรือเสาะและ ให้การต้อนรับ


ในการนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมบริเวณต่างๆของโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และพบปะให้โอวาทในเรื่องการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอยู่ร่วมกันในสังคม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพ มีความรู้ดีมีทักษะเฉพาะตัวเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป และท่านได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้


ในเวลาต่อมา วันเดียวกันพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายจตุพงศ์ ธรรมเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะบะ ให้การต้อนรับ

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว นราธิวาส

Related posts