“ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” เสนาธิการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

“ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” เสนาธิการทหารบก เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วย ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยได้ทำการสักการะและวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ต่อจากนั้นได้เข้ารับฟังคำบรรยายและสรุป พร้อมให้คำแนะนำ นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วย การปฎิบัติภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการปฎิบัติภารกิจของหน่วย ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 /ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ และในเวลา 13.00 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะฯ เดินทางไปพบปะและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบปัญหาการออกโฉนดและให้เอกสารสิทธิ์สำหรับใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ณ บ้านกลาง ตำบลบ้านดง อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สำหรับบ้านกลาง ตำบลบ้านดง ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอแม่เมาะ ทางด้านทิศเหนือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง ป่าแม่อาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำและป่าแม่มาย ต่อจากนั้นในเวลา 14.00 น. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคณะฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดลำพูน เพื่อปฏิบัติภารกิจต่อไป

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts