สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการ และภาคประชาชนสร้างบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม สร้างขวัญกำลังใจ

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการ และภาคประชาชนสร้างบ้านรวมน้ำใจ ให้แก่เด็กนักเรียนเรียนดีแต่ครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม สร้างขวัญกำลังใจ

ที่บริเวณชุมชนริมคลองบ้านวันยายล่าง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบบ้านรวมน้ำใจให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ที่สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับ คณะครู ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ส่วนราชการ และภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดสร้าง บ้านพักรวมน้ำใจ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้กับ เด็กหญิง เนตรนภา ประสบเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดวันยาวล่าง ต.วันยาว อ.ขลุง จ.จันทบุรี ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยปัจจุบันต้องอาศัยอยู่กับญาติเนื่องจากเนื่องจากบิดา -มารดา แยกทางกันและไปทำงานนอกพื้นที่ บ้านที่เคยมีเป็นที่อยู่อาศัยก็ถูกไฟไหม้จนหมดสิ้น สภาพความเป็นอยู่ยากลำบากมาก

ทางคณะครูและคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนวัดวันยาวล่างจึงมีความเห็นว่า ด.ญ.เนตรนภา ประสบเนตร เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มีความขยันเรียน มีความมานะอดทน ต่อสู้ และมีฐานะยากจน ต้องให้การดูแลช่วยเหลือเพื่อให้มีอนาคตที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมต่อไป และในสร้างบ้านรวมน้ำใจครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จากหลายภาคส่วนที่ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและบริจาคเงินสมทบในการสร้างเป็นแบบเรียบง่าย มีห้องน้ำในตัว แบธรรมดาใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 56,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts