สระบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อ ในวันดื่มนมโลก

สระบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงาน รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อ ในวันดื่มนมโลก

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา07.30น. นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่อ งานพ่อสร้าง” เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก ประจำปี 2561 ณ อาคาร 1962 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)ตำบลมิตรภาพอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบรี มีนาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและหัวหน้าส่วนราชการและภาครัฐภาคเอกชนเจ้าหน้าที่ประชาชนให้การต้อนรับคณะฯ เพื่อต้องการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้ติดอันดับ Top 5 global trend ของ World Milk Day เพื่อส่งเสริมคนไทย เพิ่มการบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นจาก18ลิตรต่อคนต่อปีมาเป็นอย่างน้อย25ลิตรต่อคนต่อปี เสร็จสิ้นในปี2563


ทางด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ถือกำเนิดมาโดยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทยในอำเภอมวกเหล็กที่มีประวัติศาสตร์ สร้างฟราม์โคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมให้มากขึ้นจึงได้รณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพของตนเองเนื่องในวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกอีกด้วย/

ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts