สระบุรี-สมาคมชาวไร่อ้อยสระบุรีเป็นผู้แทนจาก4องค์กรมายื่นหนังสือขอเรียกร้องผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องราคาอ้อยตกต่ำ (ชมคลิปคลิกๆ )

สระบุรี-สมาคมชาวไร่อ้อยสระบุรีเป็นผู้แทนจาก4องค์กรมายื่นหนังสือขอเรียกร้องผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถึงนายกรัฐมนตรีเนื่องราคาอ้อยตกต่ำ

วันนี้ 31 พ.ค.61 เวลา09.00น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีลงมารับหนังสือจาก สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ประมาณ 30 คน นำโดยนายสุวัฒน์ อินทร์เฉลียว นายกสมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีหาแนวทางแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและขอให้สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายที่ชาวไร่อ้อยเสนอผ่าน กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี มีพันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.(ท.) เป็นผู้รับหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังผู้บัญชาการมฑลทหารบกที่18 เพื่อนำหนังสือส่งไปยังนายกรัฐมนตรีอีกด้วย


เนื่องจากชาวไร่อ้อยได้รับควสมเดือดร้อนจึงขอให้รัฐบาลช่วยดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า3ล้านครอบครัวที่มีสมาชิกกว่า2ล้านรายทั่วประเทศที่มีปัญหาคือมีอ้อยมากเกินไปและระบบอุตสาหกรรมอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายมีปัญหาการบรรทุกจากสวนไร่อ้อยก็เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานที่สำคัญคือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวนาที่มีพื้นที่ดอนปลูกอ้อยเป็นจำนวนมากเนื่องในราคาข้าวตกต่ำที่เป็นสาเหตุทำให้มีการผลิตอ้อยมากกว่าทุกครั้งและเกี่ยวกับในปีนี้มีฝนตกซุกมากตั้งแต่ต้นปีทำให้อ้อยมีจำนวนมากจึงมีปัญหาทำให้ราคาอ้อยตกต่ำไปด้วย
ดังนั้นในการยื่นหนังสือของชาวไร่อ้อยจึงมีมติให้ทุกสมาคมทั่วประเทศใน4องค์กรให้ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและยื่นหนังสือผ่าน กอ.รมน.ทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันในวันที่31พฤษภาคม2561 มีสถาบัน 4 องค์กรหลักได้แก่


สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน
สมาคมชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรีจึงได้มายื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีผ่านถึงนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือพร้อมแก้ปัญหาของชาวไร่อ้อยโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาลก่อนที่ทางโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะมีการเปิดหีบในฤดูกาลผลิตปี2561/62ต่อไป

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts