สระบุรี/ เทศบาลธารเกษม พร้อมประชาชนร่วมใจบวชต้นไม้สร้างฝาย 9 ฝ่ายถวายพ่อหลวง (ชมคลิปคลิกๆ )

สระบุรี/ เทศบาลธารเกษม พร้อมประชาชนร่วมใจบวชต้นไม้สร้างฝาย 9 ฝ่ายถวายพ่อหลวง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นายสายยนต์ สีหาบัว ผู้อำการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีเป็นประธาน มีนาย กฤษฏางค์ สิงห์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลธารเกษมพร้อมประชาชนตำบลธารเกษมร่วมใจบวชต้นไม้ป่าชุมชน สร้างฝาย9ฝาย ถวายพ่อหลวง เพื่อน้อมรำลึกตามพระปณิธาน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 และถวายสมเด็จเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 ในการจัดโครงการนี้มีกำลังทหารกองดุริยางค์ จากมณฑลทหารบกที่18มาให้ความสำราญพี่น้องประชาชนและร่วมกันร้องเพลงต้นไม้ของพ่อด้วย ซึ่งการสร้างฝายของเทศบาลธารเกษมได้ดำเนินการไปแล้ว2 ครั้งจำนวน3ฝายครั้งนี้เป็นครั้งที่4 ในพื้นที่หมู่ที่5หมู่บ้านพุขามหวานที่มีเทือกเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

และเป็นป่าชุมชนที่ประชาชนร่วมกันรักษาดูแลและร่วมทำประโยชน์และได้ร่วมใจเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนได้ดูแลรักษาสภาพธรรมชาติและรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์จึงร่วมกันจัดการบวชต้นไม้พร้อมสร้างฝายชลอน้ำทำให้น้ำสามารถซึมลงใต้ดินได้เพื่อเก็บความชื้นและสัตว์ป่าที่มีจะได้มีน้ำบริโภค ประชาชนในพื้นที่จะได้มีน้ำไว้ทำพืชเกษตร ปลูกมันสำปะรัง ข้าวโพด และเป็นการส่งเสริมทางชีวภาพของระบบนิเวศ ป่า ต้นน้ำ ลำธาร และช่วยยึดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างไม่ให้ตื้นเขินช้าลงตลอดจนสร้างความรัก ความสามัคคี ภายในชุมชนและหมู่บ้านได้อีกด้วย

/ภาพข่าว/ดำรงค์ ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน

Related posts