ปทุมธานี พัฒนาการจัดงานโชว์ของดีสินค้า OTOP SMEs ที่เซียร์รังสิต (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี พัฒนาการจัดงานโชว์ของดีสินค้า OTOP SMEs ที่เซียร์รังสิต

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา18:00 น. นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน /สินค้าOTOP / SMEs ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
นายวีระชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ โดยการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน /สินค้าOTOP / SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดงาน “สินค้าOTOP SMEs ของดีปทุมธานี”ขึ้น โดยนำสินค้าภูมิปัญญาที่เป็น อัตลักษณ์ของปทุมธานีมาจำหน่าย เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าOTOPเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายส่วนหนึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการยกระดับคุณภาพและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น โดยภายในงานจะประกอบด้วยร้านค้ากว่า 50 บูธ แบ่งเป็น 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม /เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย/ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก /สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร/สินค้า OTOPชวนชิม/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าเกษตรแปรรูปนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมความบันเทิง และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าดีนาทีทอง พร้อมลุ้นรับของรางวัลฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 500 บาทภายในงาน


สำหรับการจัดงาน “สินค้า OTOP SMEs ของดีปทุมธานี”เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการพร้อมทั้งก่อให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาเยี่ยมชมงานและอุดหนุนสินค้าภายในงาน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และสร้างรากฐานสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts