กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องาน “ประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด” (ชมคลิปคลิกๆ )

กิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องาน “ประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด”

 

นาย ธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง พร้อมด้วยศิลปินดารา จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่องาน “ประหยัดน้ำไม่ใช่แค่คิด” ณ ตลาดนัด ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ตระหนักในเรื่องของการประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยนายธำรง ระบุว่า การประปานครหลวงได้ขยายกำลังการผลิตให้มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงได้ปรับปรุงระบบท่อเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะที่ผ่านมา ท่อมีอายุใช้งานมากแล้ว อีกทั้งยังได้ขยายการปฏิบัติการให้เต็มครอบคลุมพื้นที่ เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบน้ำดิบ และการบริการแก่ประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด

 

Related posts