ชาวนาอ่างทองอยู่ลำบากหลังราคาน้ำมันทะลุ 30 บาททำให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มสูงขึ้น วอนรัฐบาลลุงตู่ช่วยด้วย (ชมคลิปคลิกๆ )

อ่างทอง 250561 ชาวนาอ่างทองอยู่ลำบากหลังราคาน้ำมันทะลุ 30 บาททำให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มสูงขึ้น วอนรัฐบาลลุงตู่ช่วยด้วย

จังหวัดอ่างทองเป็นเมืองเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกถึง 600,000 กว่าไร่ ซึ่งเป็นแบ่งเป็นพื้นที่ทำนาถึง 367,527 ไร่ เกษตรกรทำนา 31,500 ราย แต่หลังราคาน้ำมันดีเซลทะลุ 30 บาททำให้เกษตรกรที่มีอาชีพทำนาต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน จนทำให้ต้นทุนการทำนาจาก 5,270 บาท/ไร่เพิ่มขึ้นเป็น 6,000 กว่าบาท แต่ขายได้ข้าวเปลือกที่ความชื้น 15% ได้ในราคา 7,000 กว่าบาท/เกวียน(1,000กิโลกรัม)เท่านั้น
ทำให้เกษตรกรที่ทำนาหลังหักค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องจ่ายเป็น ค่าเชื้อเพลิงดีเซลสูบน้ำใส่นา ค่าไถ-ปั่น ค่าตีดิน/ลูบเรียบ/ชักร่อง ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแล้วแทบจะไม่เหลืออะไรเลย จึงวอนรัฐบาลให้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรทำนาในเรื่องราคาน้ำมันดีเซลที่ทะลุ 30 บาทและมีแนวโน้มว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 22-24 บาทต่อลิตรเท่านั้นเอง


นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าซึ่งเกษตรกรในภาคการเกษตรระบบน้ำทางชลประทานไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ถ้าฝนไม่ดีการสูบน้ำเข้านา สูบน้ำออกเกษตรกรต้องใช้น้ำมันทั้งนั้นส่วนมากเป็นน้ำมันดีเซล และในเรื่องของการขนส่งผลผลิต ทำให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น จากที่เศรษฐกิจตอนนี้ทุกอย่างแพงขึ้น แม้แต่ค่าแก๊ส ค่าใช้จ่ายต่างๆของเกษตร อย่าเห็นรัฐบาลเห็นความสำคัญของเกษตรกรตรงนี้ ทำอย่างไรทำให้น้ำมันลดลง หรือช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเกษตรกรรม ซึ่งตอนนี้ทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มสูงขึ้นทำให้เกษตรกรอยู่ลำบาก

สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts