ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผบ.พล.ร.11 เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหากากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมลพิษอย่างสูงในพื้นที่อำเภอแปลงยาว และอำเภอพนมสารคาม (ชมคลิปคลิกๆ )

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ผบ.พล.ร.11 เรียกประชุมด่วนแก้ปัญหากากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมลพิษอย่างสูงในพื้นที่อำเภอแปลงยาว และอำเภอพนมสารคาม

วันนี้ (24 พ.ค.61) ที่อาคารเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที่ 11 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พลตรีวรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองฯ พลตรีพณิชย์ ศิริพละ รอง ผอ.รมน.ฉช นายอำเภอ 11 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นายก อบต. ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม
นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม รับฟังการแก้ปัญหาขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ หลังมีการตรวจสอบพบมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมรีไซเคิลในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นำเข้าขยะ อิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศมาคัดแยกและก่อปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัด

โดยที่ประชุมได้ให้หน่วยงานชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้น การขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน วงรอบการตรวจสอบ การนำเข้า การตรวจสอบหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ อบต.แปลงยาว อบต.เขาหินซ้อน อบต.เกาะขนุน ท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) จัดหางานจังหวัด ตรวจคนเข้าเมือง ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา /มาตรการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด/มาตรการในการตรวจสอบโรงงานตามวงรอบ/มาตรการในการดำเนินการและป้องกันต่อสิ่งของที่ผ่านพิธีทางศุลกากรแต่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย หรืออาศัยช่องว่างทางกฎหมายในการนำเข้า ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการปฏิบัติการในเรื่องนี้โดยเฉพาะ และหากตรวจพบสถานประกอบการที่มีการกระทำความผิด ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนภายในระยะเวลา 2 วัน (ไม่เกินวันที่ 26 พ.ค.61) และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบโดยด่วนด้วย


ด้านพลตรีวรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11 ในฐานะผู้อำนวยการกองกำลังการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การนำวัตถุที่เป็นกากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาดำเนินการในโรงงานไม่ถูกต้องเกิดผลกระทบที่เป็นมลพิษแก่ประชาชน ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้หารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดประชุมชี้แจงดำเนินการจัดระเบียบโรงงานทั้งหมดภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้องก็จะไม่มีผลกระทบ ส่วนคนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบ คือผู้ที่ดำเนินการไม่ถูกต้องและทำผิดกฎหมาย ทำไม่ถูกตามขั้นตอน ทำให้เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อส่วนราชการ ชุมชน สังคม และประชาชน เพราะฉะนั้นกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรา จะร่วมมือกันในการจัดระเบียบโรงงาน และดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และดูความสงบสุขให้พี่น้องประชาชนต่อไป

Related posts