พิจิตรบึงสีไฟได้งบประมาณ65ล้านสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว (ชมคลิปคลิกๆ )

พิจิตรบึงสีไฟได้งบประมาณ65ล้านสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาบึงสีไฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติตั้งอยู่กลางใจเมืองพิจิตร มีพื้นที่ประมาณ 5,300 ไร่ ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าที่ได้รับงบประมาณ 341 ล้านบาท ก็กำลังเดินหน้าขุดลอกบึงสีไฟให้เป็นแก้มลิงและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ล่าสุดได้รับแจ้งจาก นายอำนาจ หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อให้แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร เป็นหน่วยงานดำเนินงาน “โครงการก่อสร้างทางจักรยานรอบบึงสีไฟ” เป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้ได้มีการเดินสำรวจเส้นทางรอบบึงสีไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้มีการออกแบบเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟระยะทางรวมประมาณ 11.7 กม. ซึ่ง นายอำนาจ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร ได้อธิบายว่าการออกแบบได้ทำไว้ถึง 4 รูปแบบ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของชาวพิจิตรและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยเส้นทางจักรยานดังกล่าว จะมีการปรับหรือยกระดับให้สามารถปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวได้ ทางจักรยานมีทั้งอยู่ระดับภาคพื้นดินและยกระดับขึ้นสูงให้เห็นวิวทิวทัศน์ของบึงสีไฟ ซึ่งจะมีความกว้างประมาณ 3-5 เมตร มีป้ายการจราจร มีราวกันตก รวมถึงมีไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง


สำหรับการจะลงก่อสร้างนั้น ก็คงจะภายหลังจากการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนองค์กรหรือชมรมนักปั่นจักรยาน รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและสื่อมวลชน จึงมั่นใจว่าการก่อสร้างเส้นทางจักรยานรอบบึงสีไฟจะเป็นส่วนหนึ่งของการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ได้มาสัมผัสการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ตามสโลแกนที่ว่า “พิจิตรเมืองเล็กแต่น่ารัก”

สิทธิพจน์ พิจิตร

Related posts