“ศรชล.ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (POC) เตรียมพร้อมการฝึกในปี 61”

“ศรชล.ประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงาน (POC) เตรียมพร้อมการฝึกในปี 61”

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นาวาเอก สาธิต นาคสังข์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล./ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคง กรมยุทธการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ประสานงาน POC เพื่อเตรียมความพร้อม ในการฝึก ศรชล.ประจำปีงบประมาณ 2561 และการฝึก C-MEX18 ณ ห้องบางกอกน้อย โรงแรม รอยัล ซิตี้บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เตรียมความพร้อมในการฝึกร่วม ประจำปี 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 เป็นการฝึกอบรม VESSEL SEARCH ซึ่งสนับสนุนโดย AUSTRALIAN BORDER FORCE (ABF) จะทำการฝึกระหว่าง วันที่ 4-7 มิ.ย. 61 ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ ABF ดำเนินการให้กับพันธมิตรในต่างประเทศ
ช่วงที่ 2 เป็นการฝึกตรวจค้นในทะเล สนับสนุนภารกิจของ ศปมผ. และการเผชิญสถานการณ์วิกฤตการรับมือกับการขนย้าย CBRN ในทะเล ซึ่งจะประกอบไปด้วยการบรรยายอบรมในห้องเรียน การฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึกภาคทะเล จะใช้เวลาในการฝึก 5 – 7 วัน โดยกำหนดการฝึกในช่วงต้นเดือน ก.ค.61 พื้นที่จังหวัดชลบุรี

 

ฝ่ายปฏิบัติการ ศรชล.
กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

Related posts