พิษณุโลก แม่ทัพภาค 3 เชิดชูทหารน้ำดี ปิดทองหลังพระ ” ทภ.3 จัดพิธีมอบสิ่งของสนับสนุน ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ทหารจิตอาสา จังหวัดตาก

พิษณุโลก แม่ทัพภาค 3 เชิดชูทหารน้ำดี ปิดทองหลังพระ ” ทภ.3 จัดพิธีมอบสิ่งของสนับสนุน ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ทหารจิตอาสา จังหวัดตาก

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ตำแหน่งเสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสา เพื่อช่วยสนับสนุนการทำความดี ในการนำสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเด็กๆบนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตาก ณ ลานกาแฟ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อออนไลน์ ว่ามีกำลังพลในพื้นที่ ของกองทัพภาคที่ ๓ คือ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นทหารผู้มีจิตอาสา ใช้เวลายามว่างจากงานราชการ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้และเด็กๆ ที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดตาก มาเป็นระยะเวลานานกว่า 8 ปี นั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำ แบบปิดทองหลังพระ ซึ่งนับเป็นต้นแบบในการทำความดี ที่กำลังพลทุกนายควรกระทำตาม ในการทุ่มเท อุทิศตน เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ สมกับนโยบายของกองทัพบก “ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัด พิธีมอบสิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เพื่อเป็นส่วนร่วม และสนับสนุน ในการนำสิ่งของ เครื่องใช้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเด็กๆ บนดอยสูงในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีรายละเอียด สิ่งของสนับสนุน ดังนี้ ถุงยังชีพ กองทัพบก จำนวน 40 ถุง, น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค, ผ้าห่มกันหนาว กองทัพบก จำนวน 100 ผืน, ข้าวสาร จำนวน 50 ถุง, เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และของใช้จำเป็นอื่นๆ ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 รู้สึกยินดีและชื่นชม กำลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา มุ่งมั่นทำความดี ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ดูแลช่วยเหลือ เคียงข้างประชาชน ด้วยความจริงใจ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ต้องเชิดชู ยกย่อง และสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทำความดีต่อไป สมกับเป็น “ทหารของประชาชน เทวดาบนดอย

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts