ปราจีนบุรี งานแถลงข่าวการแสดงประกอบแสงเสียงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร!!

ปราจีนบุรี งานแถลงข่าวการแสดงประกอบแสงเสียงเจ้าพระยาอภัยภูเบศร!!

วันนี้ 15 พค.61ที่หน้าสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรน์วรวุฒิผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดแถลงข่าวการจัดงานแสดงแสงเสียง”เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”
ระหว่างวันที่ 24-27 พค61ณ.หน้าจวรผู้ว่าราช
การจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งเป็นการ


เปิดโอกาสที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและประชาชนชาวปราจีนบุรีให้มีการระลึกถึงการเป็นอยู่ในรัชสมัย ร.5 ซึ่งมีการแต่งชุดไทยโบราณและมีชนเผ่า 4 ชนเผ่ามาอยู่ในพื้นทีปราจีนบุรีโดยเฉพาะไทยพรวนมีมาอยู่ที่ อ.ศรีมหาโพธิ​ ศรีมโหสถหลายรุ่นแล้วการแต่งกายมีให้เห็นชัดแบบไทยดั่งเดิม ปราจีนบุรีกำลังพัฒนาหลายๆ
ด้านการคมนาคมกำลังขยายเส้นทางเพื่อความ
สะดวกในการท่องเที่ยวปราจีนบุรี หลายด้านทั้งด้านสมุนไพรที่ขึ้นชื่อของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เขื่อนห้วยโสมงน้ำตกและผลไม้ที่ขึ้นชื่อมีให้ซื้อหาได้สะดวก ในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการแสดงโชว์ฟันดาบให้ได้ชมอีกด้วย///////////////

ภาพ/ข่าว มานพ เสนานุช ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรี

Related posts