ปราจีนบุรี-ตัวแทนจิตอาสาพัฒนาปราจีนยื่นหนังสือสนับสนุนผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ

ปราจีนบุรี-ตัวแทนจิตอาสาพัฒนาปราจีนยื่นหนังสือสนับสนุนผอ.สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันที่ 15 พ.ค. 2561 บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตัวแทนจากสมาคมจิตอาสาพัฒนาปราจีณ ชมรมเรารักปราจีน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำโดยนายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ได้นำหนังสือยื่นผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งไปยังพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีให้ยับยั้งคำสั่งการปลด พ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ


ตามที่ พ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำทุจริตของพระสงฆ์บางรูปที่แฝงตัวเข้ามา ได้ประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียในพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธา และเสื่อมเสียกับพระพุทธศาสนา เมื่อพ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบ พบการกระทำทุจริตกันอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์ของพระผู้ใหญ่บางรูป และในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ได้ข้อยุติ


แต่ในระหว่างที่มีการตรวจสอบอยู่นั้น ได้มีกลุ่มบุคคลที่เสียผลประโยชน์ ได้ออกมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ปลดพ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ออกจากหน้าที่ ดังนั้นชาวจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้รวมตัวกันสนับสนุน และให้กำลังใจกับ พ.ต.ท.พงษ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยในวันนี้มีนางนัทธมน จินดาโชติ ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย พ.อ.วินัย บุตรรักษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี ฝ่ายทหาร เข้ารับมอบหนังสือแทน ก่อนที่จะนำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป////////////////////////

ภาพ/ข่าว มานพ เสนานุช ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts