โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนตามดำริ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีฯ

โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนตามดำริ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีฯ

 

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีฯ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง หมู่ที่ 9 (หย่อมบ้านดอยผีลู) ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำหรับโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เขตบริการของโรงเรียนเป็นชาวเขาเผ่าลีซู เริ่มเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2532 จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย อนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษา ป.1-6 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน 38 คน ชาย 18 คน หญิง 20 คน

นายฤทธิชัย คำรงค์ชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลามุ่ง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง ก่อสร้างตามดำริของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 139,276.- บาท มอบให้กองทัพภาคที่ 3 โดยกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ซึ่งรูปแบบเป็นอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 11.50 เมตร พื้นที่ใช้สอย 69 ตารางเมตร โดยอาคารเรียนสำหรับเด็กเล็กสามารถเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรก

ในการนี้ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้สมทบทุนซื้อถังบรรจุน้ำจำนวน 10 ใบ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง ไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเพื่อให้นักเรียนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดในโรงเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำปลามุง

นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่

Related posts