คณะผู้บริหารโครงการขุดคลองกระฯประชุมร่วมกับผู้บริหารจากประเทศจีน

คณะผู้บริหารโครงการขุดคลองกระฯประชุมร่วมกับผู้บริหารจากประเทศจีน

 

เมื่อวันที่​ 12 พ.ค.2562เวลา13.30น​ ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ชั้น10อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมืองทองธานี พล.อ.ต.ณัฏฐอรรจน์ ถวิลหวัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระฯพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการ”คลองกระ”เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกลุ่มบริษัทHUNAN NO.6และบริษัทChina Arabจากประเทศจีนเพื่อร่วมปรึกษากำหนดแนวทางทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการขุดคลองกระเชื่อมสองฝั่งทะเลของประเทศไทย

Related posts