ชาวปราจีนเอาใจคนรักต้นไม้ จัดงานเทศกาล “ ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง ” (ชมคลิปคลิกๆ )

ชาวปราจีนเอาใจคนรักต้นไม้ จัดงานเทศกาล “ ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง ”

วันนี้ 11 พ.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงาน “ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง”ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด นอกจากนี้ยังมีการแสดงตำส้มตำ โชว์ลีลา อย่างสนุกสุดมันส์ เพื่อชิงรางวัลในงานนี้ด้วย ทำให้กรรมการตัดสินหนักใจทุกหมู่บ้านส่งเข้าประกวด ทั้งความอร่อย และลีลาในการตำ อย่างสุดเหวี่ยง


จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่มีการทำเกษตรเป็นหลัก และมีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเชิงการเกษตร เป็นการนำเอาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพของชุมชนท้องถิ่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอันก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย องค์ความรู้ของเกษตรกรนำไปสู่การถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ได้แก่ หมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับ เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 1 2 6 และหมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี ซึ่งบริเวณดังกล่าวถือเป็นแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ขนาดใหญ่ ของจังหวัดปราจีนบุรี


องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรี จึงร่วมกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดำเนินการจัดงาน “ ไม้ล้อม ไม้ใหญ่ พืชพรรณสมุนไพร บ้านดงบัง ” ประจำปี 2561 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านไม้ดอกไม้ประดับ และกลุ่มอาชีพอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่อง ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ประกวดจัดสวนหย่อม หัวข้อ “สวนแนวคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” การประกวดจัดสวนถาด แข่งขันจัดกระเช้าสมุนไพร แข่งขันบรรจุโมก แข่งขันส้มตำลีลา การจำหน่ายสินค้า OTOP การจำหน่ายผลไม้และสินค้าราคาถูก//////////////////

ภาพ/ข่าว มานพ เสนานุช ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts