ลพบุรี -จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

ลพบุรี -จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายโอภาส สารสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายผลผลิตข้าว และการแปรรูปผลผลิตข้าว และเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการทำนาแปลงใหญ่ โดยมีนายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมทั้งหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการถ่ายทอดความรู้

ได้แก่ หน่วยบริการเคลื่อนที่สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว, สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี, บริษัท สยามยนต์แทรกเตอร์ จำกัด และ บริษัท แมทชีน ออโต้ พาร์ท จำกัด รวมทั้งกลุ่มจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ โรงเรียนบ้านสระเตย, กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลหนองทรายขาว, กลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลสนามแจง และร้านค้าในชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 150 ราย ณ วัดสระเตย ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ปริญญา ดวงสุวรรณ์ รายงาน

Related posts