ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางพรทิพา แก้วชนะ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/แก้ไขปัญหา ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ของจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้/ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทยพอเพียง”และติดตามโครงการกรีนมาร์เกต เพชรบูรณ์


จากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าอำเภอหนองไผ่ แปลงปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ สีทองของนายสุดใจ มิไพบูลย์ และศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าอำเภอชนแดน แปลงใหญ่ข้าวโพด เกษตรกรต้นแบบโดยนายสมาน โกษาจันทร์ เพื่อติดตามงานตามนโยบายด้านการตลาดนำการผลิต พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และหาช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น

 

ภาพข่าว สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ /มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts