จังหวัดอุตรดิตถ์โชว์ผ้าทอมือสืบสานภูมิปัญญาเสน่ห์ผืนผ้าไทย นำผ้าทอมือนับร้อยผืนมูลค่านับล้านบาทจัดนิทรรศการโชว์ความสวยงามในงานเสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์โชว์ผ้าทอมือสืบสานภูมิปัญญาเสน่ห์ผืนผ้าไทย นำผ้าทอมือนับร้อยผืนมูลค่านับล้านบาทจัดนิทรรศการโชว์ความสวยงามในงานเสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์

เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านคุณโจ พิพิธภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกไท-ยวน ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางมาเป็นประธานในการ เปิดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ในงานเสน่ห์สตรี เสน่ห์ผืนผ้า ภูมิปัญญาอุตรดิตถ์
โดยมีนางอัชรา มากศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก อำเภอลับแล นางเฉลิมศรี บุญมาก นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายเพชรเกษม ส่งศิริ ประธานหอการค้าจังหวัดอตรดิตถ์นางยุพิน ท้าวเทพ ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน และประชาชน เข้าร่วมงาน เสน่ห์สตรีเสน่ห์เป็นผ้าภูมิปัญญาอุตรดิตถ์

ซึ่งในการจัดในครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าทออุตรดิตถ์และเพื่อให้สตรีมีบทบาทในการค้นหาอนุรักษ์สืบสานสืบทอดภูมิปัญญาและเผยแพร่ผ้าทออุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศภายในงานรวบรวมภาพจอที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ฝีมือดีจาก 9 อำเภอของจังหวัด อุตรดิตถ์ ซึ่งมีมูลค่านับล้านบาทมาจากนิทรรศการ โชว์ความสวยงามภูมิปัญญาที่โดดเด่นของผ้าทออุตรดิตถ์ รวมทั้งมีการจัดเสวนา หัวข้อถ้าอุตรดิตถ์จะอยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศโดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย นายเสถียรพงศ์มากศิริผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ดร.เนตรปรียา มุกสิกไชย ชุมไชโย ดอกเตอร์อังกาบ บุญสูง อาจารย์ด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นายจงจรูญ มะโนคำ ศิลปินโอทอป เข้าร่วมการเสวนา ซึ่งผ้าทองอุตรดิตถ์ มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนถึงความงดงามทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคน อุตรดิตถ์ในแต่ละช่วงเวลา

นับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีค่าสืบต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้คาดหวังว่าผ้าทออุตรดิตถ์จะเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั้งประเทศในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์โดยจะนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนโอทอป นวัตวิถีเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการจัดงานเสน่ห์สตรีเสน่ห์ผืนผ้าภูมิปัญญาอุตรดิตถ์และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้จะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคต่อของอุตรดิตถ์โดยคนอุตรดิตถ์ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยกันกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไปในอนาคตซึ่งในวันนี้ผ้าทอที่นำมาจัดนิทรรศการโชว์ความสวยงามและผู้ที่เดินทางเข้าร่วม งานดังกล่าวได้นุ่งผ้าทอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ คิดเป็นมูลค่ารวมหลายล้านบาท

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
โทร.098-8388456

Related posts