​พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ทั้ง 8 แห่ง ปั้นเด็กอาชีวะสู่อีอีซี

​พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ทั้ง 8 แห่ง ปั้นเด็กอาชีวะสู่อีอีซี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และวิทยาลัยในสังกัด ทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยท่าน พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ“เจ้าคุณธงชัย” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธาน พร้อม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นสักขีพยาน ปั้นเด็กอาชีวะสู่อีอีซี พัฒนาเด็กอาชีวะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยจัดสร้างฝีมือแรงงานใน 7 สาขา ที่ยังขาดแคลน ประกอบด้วย ระบบขนส่งทางราง /ช่างอากาศยาน /แมคคาโทรนิกส์หรือเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ /หุ่นยนต์อุตสาหกรรม /เทคนิคพลังงาน /นวัตกรรมการท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์

และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่มี นายคณิต แสงสุพรรณ เป็นเลขาธิการสร้าง อะคาเดมี เพื่อนำเด็กอาชีวะเข้าไปฝึกวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ อีอีซี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอีอีซี ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ เด็กอาชีวะจะต้องมีงานทำ มีคุณภาพ และมีความเป็นสากล
​สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนอาชีวศึกษา บริษัทจากประเทศจีน ที่มาลงทุนในอีอีซี จะเป็นผู้ให้ทุนผ่านสถาบันขงจื่อฯ และจะมีการสอบชิงทุนการศึกษาในแต่ละระดับ ทั้ง ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ตามสาขาต่างๆ เมื่อสอบได้แล้ว จะไปเรียนยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศจีน ตั้งแต่ 2-4 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยจากประเทศจีนก็จะส่งกลับมาทำงานกับบริษัทของจีนที่ลงทุนอยู่ในอีอีซี

Related posts