ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการเสวนาและเปิดอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ” (ชมคลิปคลิกๆ )

ปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการเสวนาและเปิดอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว “

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560เวลา 10.00 น. ณ เดอะไพน์รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการเสวนาและเปิดอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ” พลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนและบรรยายพิเศษโดยมีนายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคก, นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, ดร.สว่าง ทองไทย นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว, นางสาวกลิ่นรัก บุญพระลักษณ์ ประธานอนุกรรมการ สมาคม สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมงาน


สมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปแบบเพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ของประเทศ สื่อมวลชนจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะจะได้ เป็นทั้งผู้พิทักษ์รักษาและส่งเสริมกระตุ้นกิจกรรมการท่องเที่ยวและให้คนได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวนำมาซึ่งรายได้ เกิดการหมุนเวียนรายได้ของคนในชุมชนนำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และ การเสวนาเรื่อง ” สื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวเราจะร่วมสนับสนุนดำเนินงานขององค์กรท่านในมิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร


ผู้เสวนาได้แก่ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดปทุมธานี
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีและสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวผู้ดำเนินการเสวนา หลังจากที่ เสวนาเสร็จสิ้นผู้เสวนาพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติในการจัดโครงการเสวนาเรื่องสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนและเปิดตัวอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวปทุมธานีอย่างเป็นทางการในต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts