ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมเดินวิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจ มีส่วนร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา เปิดกิจกรรมเดินวิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก เพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจ มีส่วนร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

วันนี้ (29 เม.ย.61) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยมีนายกิตติพันธ์ุ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง อินทร์จันทร์ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ องค์กรภาคเอกชน ชมรมเดิน-วิ่งเมืองแปดริ้ว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดงาน กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจการมีส่วนร่วมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และเพื่อพัฒนารูปแบบ แนวทางการมีส่วนร่วมของสังคมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมและยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ปัญหายาเสพติด ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหาการติดเชื้อเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมเดินนำขบวนตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทาง รวม 3 กิโลเมตรด้วย


ด้านนางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง อินทร์จันทร์ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ กล่าวว่า สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามพระดำริของ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และสำนักงานอัยการจังหวัดฯ ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการนี้ จึงได้เข้ามาร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการของพระองค์ท่านในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราอีกด้วย
สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กครั้งนี้ ระยะทางเดิน รวม 3 กิโลเมตร และระยะทางวิ่ง รวม 6 กิโลเมตร

Related posts