เพชรบูรณ์ เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติภาค 5 คัดตัวแทนแข่งระดับประเทศที่เชียงราย

เพชรบูรณ์ เจ้าภาพกีฬาแห่งชาติภาค 5 คัดตัวแทนแข่งระดับประเทศที่เชียงราย

ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เพชรบูรณ์เกมส์” โดยมีนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภาค 5 ครั้งที่ 46 เพชบุระเกมส์ในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นนิมิตหมายสิ่งที่ดีที่จะมีการใช้กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัย ทักษะการกีฬาของชาวเพชรบูรณ์และยังเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งพิธีเปิดเป็นไปอย่างสวยงามและได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ร่วมงาน

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เพชบุระเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2561 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “เพชรบูรณ์เกมส์” ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2561 รอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 5 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18 – 22 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงราย สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 6,000 คน โดยจะทำการแข่งขันที่สนามต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง

ภาพ /ปชส.เพชรบูรณ์
ข่าว / มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts