ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาไร้พรมแดน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงาน Happy life by เกษตร

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาไร้พรมแดน พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงาน Happy life by เกษตร

 


พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “Happy life by เกษตร” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาไร้พรมแดน “พอเพียงจากไทยสู่สากล” ช่วงเวลาแห่งความสุข ปลูกรัก ปลูกผัก เรียนรู้การทำเกษตรตามรอยพ่อ ชมนิทรรศการ วิถี Slow Life ความสุขของคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง สุขจากการลงมือทำด้วยตนเอง และหลักสูตรฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินอบรมเชิงปฏิบัติการ ไม่มีค่าใช้จ่าย 10 หลักสูตร ชิม ชม ช้อป สินค้าผลผลิต ผักผลไม้ ตามฤดูกาล อาหารพื้นบ้าน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ Happy life ชิลล์ ชิลล์ วงดนตรีพื้นบ้าน “ซุ้มข้าวแลง” และเมนูพิเศษ “อาหารไทยสไตล์ฟิวชั่น อาหารไทยหน้าตาตะวันตก การผสมผสานระหว่างวัตถุดิบไทยกับนานาชาติ เมนูพิเศษ จากร้านกินอยู่ดี “เพนตูชินีผัดไทยกุ้งสด” “สปาเก็ตตี้ต้มยำ” อาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก จากร้านกินอยู่ดี พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี


นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ความสำคัญพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร ซึ่งการจัดงาน “Happy life by เกษตร” ครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้รับการยกย่องไปทั่วโลก และเพื่อเตรียมพร้อมกับสู่วันพิพิธภัณฑ์สากลซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาไร้พรมแดน “พอเพียงจากไทยสู่สากล” นิทรรศการ วิถี Slow Life ความสุขของคนรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง สุขที่ได้จากการลงมือทำด้วยตนเอง เชิญชวนคนไทยที่สนใจเข้าเรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้”


เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา จากผู้ปฏิบัติจริง ผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตกผลึกความรู้จากการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จ จนสามารถพึ่งพาตนเอง ซึ่งพร้อมแบ่งปัน ทั้งองค์ความรู้และแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา สร้างความสุขจากการลงมือทำ “เกษตรสร้างสรรค์จากพอเพียงสู่สากล” เรียนรู้เทคนิคการต่อยอดจากการเลี้ยงไส้เดือน สู่ธุรกิจครอบครัว และการสร้างเครือข่าย โดยอาจารย์ชารีย์ บุญญวินิจ ฟาร์มไส้เดือนลุงรีย์… หลักสูตร “เกษตรผสมผสาน 1 ไร่ มีกินมีใช้ทั้งปี” อาจารย์ปา ไชยปัญหา เจ้าของไร่อรหันต์ เรียนรู้การทำเกษตรครบวงจร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิต สร้างมูลค่า หลักสูตร“ไข่ไก่ขบถ ไข่ไก่อินทรีย์วิถีไทย” เรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ การผลิตอาหาร และหลักการทำตลาดอย่างสร้างสรรค์ โดยอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ ผอ.สถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต “การท่องเที่ยวเชิงเกษตร” นำการท่องเที่ยวมาบูรณาการร่วมกับการทำเกษตร ให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ให้ทั้งการพักผ่อน ความรู้ อิ่มอร่อย และปลอดภัย คุณสุภิสาข์ มัยขุนทด “สวนเพชร เกาะเกษตรอินทรีย์” จ.เพชรบุรี และอีกหลากหลายวิชาทั้ง “ระบบรดน้ำผัก สั่งการด้วยสมาร์ทโฟน” “เทมเป้ อาหารเพื่อสุขภาพ” “สมูทตี้หมากเม่า” “โลชั่นกันแดดว่านหางจระเข้” “เลี้ยงไก่ในตะกร้า” “สวนผักลอยฟ้าสร้างสุข” “เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์” เป็นต้น


วิถี Slow Life ความสุขของคนรุ่นใหม่ที่มีพลังสร้างสรรค์ด้วยหัวใจพอเพียง ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ได้จากการลงมือทำด้วยตนเอง พบ 3 คนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตแบบ Slow Life นักคิด นักวางแผนการตลาด และการแปรรูปผลผลิตของตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่า และยังส่งออกไปต่างประเทศได้
Happy life ชิลล์ ชิลล์ วงดนตรีพื้นบ้าน “ซุ้มข้าวแลง” และการเข้าชมนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” ซึ่งจัดรอบพิเศษนำชมเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในโซนพระราชพิธีในวิถีเกษตรความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยกับการเกษตร การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก สุข สนุก มีสาระกับภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ ตื่นเต้นทะลุจอ
ชิม ช้อป ลิ้มรสทุเรียน มังคุดอินทรีย์ สินค้าพิเศษในฤดูกาลนี้ และสินค้าผลผลิตเกษตรปลอดภัย สินค้าคุณภาพ อาหารพื้นบ้าน ราคาเป็นกันเอง จากผู้ผลิตโดยตรงพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ


“พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมพิเศษ !!! สำหรับในงาน Happy life by เกษตร” วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม นี้ “ภาพถ่ายวิถี slow life & happy life by เกษตร” กติการ่วมสนุก คือ ให้ภาพที่ให้ความรู้สึก การใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตร และเป็นภาพที่ให้ความรู้สึก สบายๆมีชีวิตชีวา หรือเป็นภาพสถานที่บริเวณ MADO Pavilion อาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ไม่จำกัดเพศ อายุ และสัญชาติ (ชาวต่างชาติสามารถส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมได้) ผู้ประกวดจะต้องส่งผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือส่งประกวดมาก่อน ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายด้วยฝีมือตัวเองเท่านั้น ในหัวข้อ Happy life by เกษตร หรือหัวข้อ Happy slow life วิถีเกษตรรอบตัวคุณ หรือหัวข้อ MADO Pavilion ในมุมมองผ่านเลนส์กล้องของคุณ ซึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนครเดิม) ริมถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171 , 094-649-2333 หรือคลิกดูทาง www.wisdomking.or.th LineID @wisdomkingfan หรือ facebook.com/wisdomkingfan”

Related posts