โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประดับยศจ่าใหม่ที่จบการศึกษาเป็นกำลังสำคัญแก่กองทัพเรือต่อไป

โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ประดับยศจ่าใหม่ที่จบการศึกษาเป็นกำลังสำคัญแก่กองทัพเรือต่อไป

**เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61 พลเรือโท ช่อฉัตร กระเทศ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบีตรแก่นักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นาวาเอก สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ให้การต้อนรับ และมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เข้าร่วมประดับยศให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีผู้ปกครองของนักเรียนจ่าที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและในพื้นที่สัตหีบ มารอให้กำลังใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ อาคารเรียนรวม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

**สำหรับปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ จำนวน 431 นาย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งยศจ่าตรี รวมทั้งบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 407 นาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 24 นาย ในจำนวนนี้มีผู้ได้รับประกาศนียบัตร คะแนนเยี่ยมภาคทฤษฎี คะแนนเยี่ยมภาคปฏบัติ จำนวน 2 นาย ได้แก่ นักเรียนจ่า สมพล ภูมิคำ และนักเรียนจ่า ชัยวัฒน์ วัดอักษร ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจให้แก่ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงจ่าทหารเรือใหม่ทั้งหมดที่ได้รับการแต่งตั้งยศในวันนี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

ภาพข่าว // สมนึก เชื้อสนุก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0926952344

Related posts