จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี จัดงาน “เที่ยวชมวัง ฟังเรื่องเล่า ตามรอยออเจ้า ณ ลพบุรี” เพื่อชวนนักท่องเที่ยวย้อนรอยในอดีต

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี จัดงาน “เที่ยวชมวัง ฟังเรื่องเล่า ตามรอยออเจ้า ณ ลพบุรี” เพื่อชวนนักท่องเที่ยวย้อนรอยในอดีต

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี เชิญชวนออเจ้าเที่ยวชมสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ ตามรอยละครพีเรียดชื่อดัง “บุพเพสันนิวาส” ทางช่อง 3 ในกิจกรรม “เที่ยวชมวัง ฟังเรื่องเล่า ตามรอย ‘ออเจ้า’ ณ ลพบุรี” ระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 เมษายน 2561
นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า จากกระแสละครพีเรียดชื่อดัง “บุพเพสันนิวาส” ที่นอกจากตัวละครจะทำให้ได้ยิ้ม หัวเราะ สนุกสนานไปตามๆ กันแล้ว เนื้อหาของละครยังสอดแทรกเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยาไว้ด้วย โดยในเนื้อเรื่อง ได้มีการกล่าวถึง “เมืองลพบุรี” หรือ “เมืองละโว้” เมืองเก่าแก่โบราณ ศูนย์กลางสำคัญทางด้านการเมือง การค้า ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้สร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรี สำหรับใช้แปรพระราชฐาน ออกว่าราชการ ต้อนรับแขกเมือง และล่าสัตว์ ที่สำคัญพระองค์ทรงโปรดเสด็จมาประทับที่เมืองลพบุรีมากถึง ปีละ 8 – 9 เดือน อีกทั้งยังทรงสถาปนาให้เมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สองอีกด้วย

เมื่อในละครปรากฏฉากเมืองละโว้ขึ้น จึงเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยละครบุพเพสันนิวาสตามมา จังหวัดลพบุรี จึงร่วมกับ ททท.สำนักงานลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดกิจกรรม “เที่ยวชมวัง ฟังเรื่องเล่า ตามรอย ‘ออเจ้า’ ณ ลพบุรี” ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 และ 28 – 29 เมษายน 2561 เพื่อเชิญชวนออเจ้าทั้งหลาย ไปเที่ยวชมสถานที่จริงในประวัติศาสตร์ ตามรอยละครบุพเพสันนิวาส อาทิ ศาลพระกาฬ สถานที่ประดิษฐานของ “เจ้าพ่อพระกาฬ” เทวรูปขอมโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรี , พระปรางค์สามยอด ปราสาทขอมโบราณ ศิลปะแบบบายน, พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์) พระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้สร้างขึ้น และเสด็จมาประทับมากถึง ปีละ 8 – 9 เดือน , บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์) บ้านพักของท้าวทองกีบม้า กับสามี เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน ขุนนางชาวกรีก คนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวจังหวัดลพบุรี และ พระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) สถานที่ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช้ศึกษาจันทรุปราคา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ตักบาตรในวังยามเช้า เสริมความเป็นสิริมงคล, ชมการแสดงลิเกเด็กตามรอย “บุพเพสันนิวาส”, ชมการละเล่นเด็กไทย จุก โก๊ะ แกะ เปีย, ชมการสาธิต ทำขนมไทยตำรับท้าวทองกีบม้า, ลิ้มรสหมูกระทะ น้ำจิ้มรสเด็ด และเมนูมะม่วงน้ำปลาหวาน, จับจ่ายสินค้า และอาหารไทยท่ามกลางบรรยากาศตลาดย้อนยุค เป็นต้น

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานลพบุรี
โทร. 036 – 770096 – 7
ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น.

#ลพบุรีเมืองน่าเที่ยว
#ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
#TeamTATLopburi😊

 

ประพัฒน์ บวรภโรทัย
บวรทัต แย้มเผื่อน
ภาวิต หันตะคุ
รายงาน
086-5336136

Related posts