สตูล องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีให้ จ.สตูล ของไทย เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกของประเทศ (ชมคลิปคลิกๆ )

สตูล องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีให้ จ.สตูล ของไทย เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกของประเทศ

วันนี้ 20 เม.ย.2561ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมสำนักเลขาธิการยูเนสโก ครั้งที่ 204 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส ได้มีมติรับรองให้ จ.สตูล เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย ภายหลัง ครม. ได้มติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และมอบหมายให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่องต่อสำนักเลขาธิการยูเนสโก เนื่องจากพบว่าพื้นที่ที่ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม มีความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน คุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม อีกทั้งเว็บไซต์ อุทยานธรณีสตูล ระบุว่า “ผืนดินแห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปีก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขา และถ้ำ ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนยังดำรงชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์


นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผอ.อุทยานธรณีสตูล กล่าวว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่17 เม.ย. 61 ยูเนสโก้ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกจากยูเนสโก้แหล่งแรกของประเทศในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธรณีของจ.สตูล ถือเป็นการเริ่มต้นในเวทีโลกที่จะต้องทำต่อไปเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งอุทยานธรณีสตูลได้เป็นอุทยานธรณโลกเป็นประเทศที่ 36 ของโลก เป็นแหล่งที่ 5 ของอาเซี่ยนและเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งทางยูเนสโก้จะโปรโมทให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คาดว่าจะส่งสัญลักษณ์มาให้ในต้นเดือนพ.ค. นี้โดยจะนำมามอบให้นายกรัฐมนตรีในการประชุมครม. สิ่งที่จะตามมาคือนักท่องเที่ยวระดับไฮเอ็น ที่ทางจ.สตูลต้องรองรับ ซึ่งแหล่งอุทยานธรณีสตูลมีทั้งหมด 28 แหล่งใน 4 อำเภอ ทางเราได้เตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่มีการเข้ามาประเมินเราเพื่อก้าวสู่อุทยานธรณีโลกแล้ว การประกาศในครั้งนี้สร้างความยินดีให้กับชาวจ.สตูลเป็นอย่างมากอุทยานธรณีโลก ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เชื่อมโยงความสำคัญของมรดกทางธรณีวิทยา มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการท่องเที่ยวสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลาน

ซึ่งอุทยานธรณีสตูล ครอบคลุมพื้นที่ 2,597.21 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีความโดดด่นทางธรณีวิทยาระดับสากลและได้รับการบริหารจัดการโดยใช้กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ธรณีวิทยา การให้ความรู้ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน อุทยานธรณีสตูลอาศัยมรดกทางธรณี เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒธรรม และวิถีชิวิต เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่
ด้านนายสหรัฐ ยาหยาหมัน นักวิชาการอุทยานเกาะเภตรากล่าว่ามีความรู้สึกของคนที่ร่วมด้วยช่วยกันพาคีเครือข่ายทุกๆพาคีตนมั่นใจว่ามีความรู้สึกเหมือนกันพวกเรารอเวลานั้นมานานมากวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากอาจจะดีใจจนพูดไม่ออกเลยแต่ก็ไม่ใช้เฉพาะคนสตูลที่ดีใจแต่หมายถึงคนทั่วประเทศไทยต้องดีใจร่วมกับชาวสตูลเพราะการได้มาของอุทยานธรณีโลกครั้งนี้นั้นก็หมายถึงประเทศไทยเรามีอุทยานธรณีโลกคนไทยทุกคนคือความภูมิใจของเราทุกคนคนไทยด้วยกันและผมก็มั่นใจว่าหลังจากประกาศแล้วนักท่องก็ต้องมาเที่ยวกันมากขึ้นผมฝากเรื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคาดหวังว่าทุกคนได้มาดูสิ่งที่สวยงามอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts