สระบุรี กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดพิธี เนื่องวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ชมคลิปคลิกๆ)

สระบุรี กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จัดพิธี เนื่องวันรำลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่ประชุมกรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ พันเอก อำนาจ วชิรศักดิ์โสภานะ เสนาธิการ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พร้อม จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และฉายวิดิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เนื่อง วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องด้วย วันที่ 6 เมษายนของทุกปี ตรงกับ วันรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณในอดีตพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ หน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่จังหวัดสระบุรี) มี คณะข้าราชการทหาร และครอบครัวกำลังพล ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปากข้าวสาร ตำบลหนองปลาไหล ร่วมพิธี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันจักรี ขึ้นในวันนี้ ณ อาคารสถาพร สนามกีฬา พล.ม.2รอ.(พื้นที่สระบุรี) ต.ปากข้าวสาร อ.เมือง จ.สระบุรี

กล่าวคือ เมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานคร ขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยในปีพ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้หล่อพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ประดิษสถานไว้ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ต่อมาในรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ซ่อมแซม พระพุทธ ปางปราสาทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วอัญเชิญ พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 มาประดิษฐานไว้แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า ปราสาทพระเทพบิดรและมีพระบรมราชโองการให้ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่ 6 เมษายน เป็นประเพณีสืบไป

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา  สระบุรีรายงาน

Related posts