“โปร่งใส ยุติธรรม คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชน”

แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางเป็นวันแรก บรรยากาศคึกคักไปด้วยกองเชียร์และผู้ที่มาทำการตรวจเลือกฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาสังเกตการณ์ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก โดยมีพลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมคณะฯให้การต้อนรับ ขานรับนโยบายท่าน ผบ.ทบ.”โปร่งใส ยุติธรรม คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และช่วยเหลือประชาชน” ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมียอดผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ จาก 6 ตำบล คือ ตำบลสวนดอก,สบตุ๋ย,ชมพู,พระบาท,บ้านเสด็จ,กล้วยแพะ จำนวน 535 คน รับเข้าเป็นทหารกองประจำการฯในวันนี้ จำนวน 99 นาย มีผู้มาสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 58 นาย จับใบดำ-ใบแดง จำนวน 41 นาย


ตามที่พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2561 ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การตรวจเลือกต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยการคัดสรรชายไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพกำหนดไว้ ทั้งเรื่องคุณสมบัติและสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการรับราชการทหาร เพื่อให้กองทัพได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนได้ในทุกความเดือดร้อน นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือกให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา สามารถตอบชี้แจงได้ในทุกข้อสงสัยและต้องไม่มีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น พร้อมอำนวยความสะดวกผู้ที่เข้ารับการตรวจเลือกไว้อย่างเหมาะสมด้วย และยังได้มอบหมายให้หน่วยฝึกทหารใหม่เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการเข้าประจำการของทหารใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้

สำหรับชายไทยที่มีอายุครบ 21 ปี บริบูรณ์ ต้องเข้ารับราชการทหาร ซึ่งเป็นเรื่องที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชาย รับใช้ชาติ เป็นผู้เสียสละ ซึ่งกองทัพไทยจะทำการฝึกผู้เข้ารับราชการหารให้มีระเบียบ วินัย ฝึกหัดวิชาชีพเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างมากแก่ทหารเกณฑ์ทุกคน ซึ่งปกติการเกณฑ์ทหารจะกระทำกันในช่วงเดือน เม.ย. ของทุกปี ปีละครั้งและต้องเข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์จำนวน 2 ปี แต่มีข้อยกเว้นและผ่อนผันสำหรับ ผู้ที่เรียนวิชารักษาดินแดน(ร.ด.) หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติรับราชการทหารและกฎกระทรวงฯ โดยกระทรวงกลาโหมได้กำหนดไว้ในเดือนเมษายน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- วันที่ 11 เมษายน ของทุกปี ซึ่งอำเภอเมืองลำปางจะมี 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2561

 

ภาวินันท์ บุตรหล้า ลำปาง/รายงาน

Related posts