“วัดเชิงเลน”นนทบุรี ตัวอย่างการสืบทอดพุทธศาสนา..“พระครูนนทคุณพิพัฒน์”ได้ใจญาติโยมมองเห็นคุณค่า

วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ ที่ช่วงหลังเน้นกิจกรรมปฏิบัติธรรม นำโดยเจ้าอาวาส พระครูนนทคุณพิพัฒน์ ซึ่งได้พัฒนาวัดเชิงเลน มาตั้งแต่ปี 2538 จากวัดที่เกือบร้าง จนเป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องปฏิบัติธรรม จึงมีญาติโยมเดินทางมาทำบุญกันมากขึ้น อีกทั้งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเป็นหนึ่งในวัดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนนทบุรี

คุณณัฐฉรา พูลเกษ ญาติธรรมที่ให้การสนับสนุนทางวัดเชิงเลน ตลอดมา เพราะเห็นคุณค่าที่ทางวัดจริงจังกับการสืบทอดพุทธศาสนาด้วยวิถีทางแห่งการปฏิบัติ ซึ่งล่าสุดก็ยังได้ร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคเงิน เพื่อบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 1-22 เม.ย.61 โดยการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ มีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาบวชมากถึง 500 รูป

สำหรับงานบุญครั้งต่อไป คือ วันที่ 21 ก.ค.61 โครงการอุปสมบทนาคหมู่ ,วันที่ 18 พ.ย.61 ทอดกฐินสามัคคี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางศาสนาอีกมากมาย โดยเฉพาะการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ใครสนใจร่วมบุญวัดที่เน้นการปฏิบัติเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาส โทร.081-931-8364

Related posts