“วู้ดบอล”ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสนามแรกเริ่มแล้วที่ กทม.

@ “วู้ดบอล”ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสนามแรกเริ่มแล้วที่ กทม.

วันนี้(4เม.ย.61)เวลา08.00น.ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน กีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย สนามที่1 ประจำปี2561 ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสมาคมกีฬาวู้ดบอลแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2561 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

การแข่งขันครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์กีฬาวู้ดบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3 รุ่น ได้แก่
​​​1. รุ่นอายุ 70 ปี ขึ้นไป ​ประเภท ทีม และบุคคล
​​​2. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ​ประเภท ทีม และบุคคล
​​​3. รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ​ประเภท ทีม และบุคคล
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากชมรมและสมาคมกีฬาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 437 คน ผู้ตัดสิน จำนวน 20 คน และผู้ช่วยผู้ตัดสิน จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 505 คน

​นายเฉลิมพล กล่าวว่า​การส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการของเด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุเป็นนโยบายที่กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การแข่งขันกีฬาวู้ดบอลชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันนี้ มีทั้งนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย นักกีฬาจากชมรม และสมาคมกีฬา จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มาร่วมการแข่งขัน นับว่าเป็นการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ ในการส่งเสริมพัฒนา และประชาสัมพันธ์กีฬาวู้ดบอลให้แพร่หลายไปยังกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ สร้างเสริมประสบการณ์ มีความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำให้ทราบถึงพัฒนาการ ของนักกีฬาวู้ดบอลในประเทศไทย เพื่อพัฒนาไปสู่ระดับสากลต่อไป…/

Related posts