กรมพลศึกษา จัดแถลงข่าว PEACE GAME กีฬาสร้างฝัน เพื่อสันติสุข เสริมสร้างความสัมพันธ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ราชองครักษ์พิเศษ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “โครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข” (PEACE GAME) ซึ่งจัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่อยงาน กองทัพภาคที่ 4 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด บูรณาการร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา โดยการแข่งขันกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอล มวย และปันจักสีลัต ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ กรมพลศึกษา

Related posts