คิกออฟ ไทยนิยม ยั่งยืน นัดแรก ประชาชนแห่รับฟัง ร่วมประชาคมคึกคัก

ข่าวแม่สะเรียง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
คิกออฟ ไทยนิยม ยั่งยืน นัดแรก ประชาชนแห่รับฟัง ร่วมประชาคมคึกคัก

หมู่บ้านเป้าหมายชุดแรกในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้ความสนใจเข้ารับฟัง หลัง ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง ลงพื้นที่ขับเคลี่อน เป็นวันแรก พร้อมกับทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ที่ วัดมหาโชค ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง นายอดุลย์ นุ้ยภักดี ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สะเรียง นำทีมวิทยากรระดับตำบลแม่ยวม ลงพื้นที่ เวทีประชาคมปรับทุกข์ ผูกมิตร ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ และ ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นความต้องการของตนเองและชุมชน ส่วนที่ วัดท่าข้ามใต้ ต.บ้านกาศ


อ.แม่สะเรียง นายวีกิจ เจ้าดูรี ปลัดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมทีมงาน ก็ออกทำประชาคม ร่วมกับชาวบ้าน พร้อมรวบรวมข้อสักถามปัญหาความต้องการ ซึ่งมีประชาชนให้ความร่วมมือในการเสนอความคิดเห็น ความต้องการของตัวเองของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดี และ หวังว่าสิ่งที่เสนอไปนั้นจะได้รับการพิจารณา เพราะทุกปัญหา ที่นำเสนอ คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ทำให้บรรยากาศการลงพื้นที่เวทีประชาคมปรับทุกข์ ผูกมิตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เต็มไปด้วยความเป็นกันเองและความร่วมมืออย่างดีจากพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกัน ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของอำเภอแม่สะเรียงและทุกอำเภอทั่วประเทศ ต่างลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน พร้อมกันในวันนี้ เป็นวันแรก


เช่นเดียวกับ ในพื้นที่ 2 อำเภอแม่ลาน้อย และ อำเภอสบเมย บรรยายกาศทุกหมู่บ้านนำร่อง ก็คึกคักประชาชนให้ความในใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย ทีมวิทยากรระดับตำบล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 4 ครั้ง ที่ 1 การดำเนินการเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ครั้งที่ 2 การสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ครั้งที่ 3 การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและครั้งที่ 4 การสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ถาวร เบ็ญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts